Afgiftskrav mod bilforhandler nedsat med 8,4 mio. kr.

Leasingselskab havde indgået en storkundeaftale med SKAT

Afgiftskravet nedsat fra 8,4 mio. kr. til 26.000 kr.

Landsskatteretten har ved afgørelse afsagt den 20. september 2021 givet fuldt medhold i en sag, som udspringer af en kontrolsag, der blev opstartet af SKAT tilbage medio 2016.

Min klient, som er en større dansk bilforhandler, har over en årrække specialiseret sig i at hente attraktive nyere brugte biler i Tyskland. Bilerne sælges eller leases til danske kunder. Bilforhandleren har selv oprettet et leasingselskab, som leaser bilen til kunden, hvis kunden ønsker at finansiere bilen efter reglerne om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift (flexleasing).

Leasingselskabet havde indgået en storkundeaftale med SKAT og havde fået godkendt en standard leasingaftale ved SKAT. Ved kontrolsagen mente SKAT, at 15 leasingaftaler ikke efterlevede den godkendte standardaftale, idet der var forskellige mindre ændringer i forhold hertil. Der var tale om ændringer, der ikke havde betydning for beregningen af afgiftskravet. Alligevel tilsidesatte SKAT disse leasingaftaler og opkrævede fuld registreringsafgift med i alt 8,4 mio. kr. for de 15 biler.

SKATs afgørelse blev truffet den 18. december 2017. Dagen efter, den 19. december 2017, afsagde Højesteret en dom, som gik imod SKATs afgørelse fra dagen før. Den 20. december 2017 indsendte jeg en genoptagelsesanmodning til SKAT, da deres afgørelse klart var underkendt ved Højesterets dom.

Først efter 2½ års betænkningstid traf Motorstyrelsen afgørelse i genoptagelsessagen den 18. juni 2020 og nedsatte afgiftskravet til 0 kr. for 13 af de 15 biler.

Min klient ønskede ikke at bruge ressourcer på et krav på 26.000 kr. for en af bilerne. Vi påklagede det opretholdte afgiftskrav på 409.000 kr. for den sidste af bilerne. Motorstyrelsen fastholdte dette krav med henvisning til, at min klient ved en fejl havde faktureret en bil, som en kunde ønskede at lease, én dag for sent. Bilen skulle overdrages fra et selskab i koncernen til leasingselskabet. Overdragelsen blev faktureret den 29. januar 2016, men burde være blevet faktureret den 28. januar 2016.

Landsskatteretten har ved afgørelsen af den 20. september 2021 givet fuldt medhold i, at ejendomsretten efter en samlet konkret vurdering reelt var overdraget til leasingselskabet den 28. januar 2016, hvor bilen blev leaset og udleveret til kunden.

Det tog altså næsten 5½ år at få landet denne sag, og afgiftskravet blev nedsat fra 8,4 mio. kr. til 26.000 kr.

Krav mod bilforhandler nedsat med 8,4 mio. kr. – Falk Hansen advokater

Relaterede artikler