Falk Hansen Advokater

Bindende svar – Sådan kan vi hjælpe dig

Få svar, før du handler. Det er en af fordelene ved at få et bindende svar fra Skattestyrelsen.

Med et bindende svar tager Skattestyrelsen stilling til de skattemæssige konsekvenser, der kan være ved en påtænkt eller en allerede gennemført disposition. Det kan give dig ro i sindet, fordi Skattestyrelsen ikke senere kan ændre på de skattemæssige konsekvenser, der indgår i svaret. Anmodninger og bindende svar kræver dog, at du spørger præcist og har den nødvendige dokumentation.

Bindende svar benyttes ofte i forbindelse med værdiansættelse ved overdragelse mellem interesseforbundne parter (eksempelvis ved overdragelse af fast ejendom mellem hovedaktionærselskab og hovedaktionær), lovfortolkning og ellers generelt ved områder, hvor der er usikkerhed om gældende praksis. I sådanne tilfælde bistår vi med konkret rådgivning og udarbejder selve anmodningen om bindende svar.

Vores erfaring fortæller os, at udformningen af anmodningen om bindende svar i høj grad er med til at påvirke det endelige resultat.

Hvad er et bindende svar?

I ordet bindende svar ligger, at svaret er bindende for Skattestyrelsen i op til fem år, medmindre andet er oplyst. I sager om værdiansættelse vil det bindende svar således typisk være tidsbegrænset til seks måneder.

Et bindende svar fra Skattestyrelsen er din dokumentation for, hvad en handling vil betyde for din skat. Du kan spørge om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af en bestemt disposition, som du har foretaget eller påtænker at foretage.

Sagsbehandlingstiden hos Skattestyrelsen varierer meget. Som hovedregel kan et bindende svar forventes inden for tre måneder ved enkle og ukomplicerede sager, mens en sagsbehandlingstid på mere end seks måneder ikke er unormalt ved mere komplekse sager.

For at fremme processen er det vigtigt, at anmodningen indeholder alle de relevante oplysninger fra start – både faktuelle og juridiske. Skattestyrelsen har nemlig mulighed for at afvise et bindende svar, hvis sagen er utilstrækkeligt oplyst.

Hvad er et bindende svar – Falk Hansen Advokater

Kontakt FALK HANSEN advokater

Hos FALK HANSEN advokater kan vi yde dig professionel assistance i forbindelse med et bindende svar, spare dig for værdifuld tid og skabe sikkerhed for, at der er taget højde for alle relevante forhold.