Falk Hansen Advokater

Christian Falk Hansen

Advokat Christian Falk Hansen er en af Danmarks mest erfarne skatteadvokater, og han har gennem de seneste to årtier ført et omfattende antal skatte- og afgiftsager ved Landsskatteretten og domstolene indenfor forskellige skatte-og afgiftsrelaterede områder.

Christian Falk Hansen har endvidere ført et stort antal skattestraffesager ved både Skattestyrelsen og ved domstolene.

Christian Falk Hansen er cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2001. Han startede herefter som advokatfuldmægtig i skatteafdelingen i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen og blev advokat i 2004. I 2010 opnåede han møderet for Højesteret og blev samme år kapitalejer.

Primo 2021 etablerede han FALK HANSEN advokater.