FALK HANSEN advokater vinder principiel sag i Vestre Landsret

Vi har bistået en nordjysk bilforhandler i en større afgiftssag, hvor omdrejningspunktet overordnet set var, hvorvidt den pågældende bilforhandler var berettiget til at afgiftsberigtige en række demobiler til mindstebeskatningsprisen.

Vi har ved Vestre Landsrets dom af den 21. november 2023 opnået medhold i, at vores klient var berettiget til at afgiftsberigtige de omhandlende 81 demobiler til mindstebeskatningsprisen, hvorved klienten fik nedsat sit afgiftstilsvar med 2.654.708 kr.

Sagen startede op i maj 2011, hvor SKAT kom på et uanmeldt kontrolbesøg. Der var tale om en landsdækkende kontrolaktion, hvor mere end 150 bilforhandlere blev aflagt et besøg. SKAT rejste i kølvandet herpå omkring 100 afgiftssager, da der efter SKATs opfattelse var tale om “Massiv snyd med falske demobiler”. I kan læse mere om SKATs kritikpunkter i artiklerne nedenfor, da der var tale om et sagskompleks med omfattende mediedækning.

Vi har repræsenteret en række af de bilforhandlere, som SKAT valgte at rejse en afgiftssag over for. Kun et begrænset antal af disse har valgt at kæmpe for deres retfærdighed ved domstolene, da dette ofte er et tids- og ressourcekrævende forløb, som ikke alle kan overskue, når der samtidig henses til den generelle medholdsprocent i skatte- og afgiftssager ved domstolene. Denne sag er imidlertid et godt eksempel på, hvad vedholdenhed og dedikeret sagsarbejde kan resultere i.

Sagens hovedspørgsmål var, hvorvidt vores klient reelt havde anvendt demobilerne forud for salget til slutbrugerne, herunder hvem der havde bevisbyrden herfor. Vestre Landsret konkluderer indledningsvist i dommen, at det er Skatteministeriet, der har bevisbyrden for, at bilerne ikke havde kørt som demobiler. Uanset en omfattende bevisførelse med hovedforhandling over to dage og en ekstrakt på over 2.500 sider fandt landsretten, at Skatteministeriet ikke havde løftet denne bevisbyrde. Den omstændighed, at der har været underskrevet slutsedler på nogle af bilerne, som var dateret forud for første indregistrering, kunne ikke føre til et andet resultat.

Dommen vil efter vores opfattelse få vidererækkende betydning for en lang række verserende sager på registreringsafgiftsområdet, idet dommen fastslår, at det er skattemyndighederne, der i udgangspunktet har bevisbyrden, når de hævder, at bilforhandlere og andre aktører har forsøgt at omgå reglerne om registreringsafgift. Vi vurderer således også, at dommen bl.a. må forventes at få afgørende betydning for de mange rejste sager mod danske motorcykelforhandlere, som har været meget medieomtalt på det seneste.

Sagen blev for landsretten hovedforhandlet af advokatfuldmægtig Mathias Højland, som efter en ekstraordinær indsats vandt sagen 100 %. Mathias bestod samtidig hermed sin retssagsprøve samt første prøvesag for landsretten. Der skal lyde et stort og anerkendende tillykke herfra.

SKM-nummer: SKM2024.21.VLR

FALK HANSEN advokater vinder principiel sag i Vestre Landsret

Relaterede artikler