Vundet sag om grov skatteunddragelse

Jeg har i en nyligt afsagt dom fået min klient frifundet for grov skatteunddragelse.

Anklagemyndigheden havde påstået min klient idømt 2 års fængsel samt en bøde på 5,8 mio. kr.

Min klient solgte i 2006 sin jyske erhvervsvirksomhed for 60 mio. kr. Han lod sit selskab købe en ejendom i København for 6 mio. kr. Tanken var at rive bygningen på ejendommen ned og opføre nyt hus, som skulle sælges. Ombygningen var færdig i 2009. De samlede opførelsesudgifter udgjorde 18 mio. kr. Grundet Finanskrisen kunne ejendommen imidlertid ikke sælges for mere end 11 mio. kr. Min klient besluttede derfor at leje ejendommen ud til sin datter og svigersøn.

Han blev af revisor rådet til at købe ejendommen ud af selskabet og leje den ud via anvendelse af virksomhedsordningen. Dette som følge af de meget hårde skematiske beskatningsregler ved udlejning af et selskabs ejendom til hovedaktionærens nærtstående. Ejendommen blev købt ud i 2010.

Ejendommen blev overdraget til markedsprisen og udlejet til markedsprisen. SKAT rejste 5 år senere i 2015 en skattesag og straffesag mod min klient. SKAT mente, at min klient skal udlodningsbeskattes af 7 mio. kr. svarende til forskellen mellem kostprisen og handelsprisen.

Først for 14 dage siden blev straffesagen behandlet. Min klient blev fuldstændig frikendt, da byretten fandt, at anklageren ikke havde ført bevis for forsæt til skatteunddragelse. Dommen er ikke anket og er derfor endelig.

6 års mareridt og kamp er slut. Min klient – der aldrig tidligere har haft en skattesag – er naturligvis utrolig lettet. Ufatteligt at en relativ enkel sag skal tage så lang tid at få afgjort.

cfh@fhadvokater.dk
4070 5715

Frifundet for skatteunddragelse – Falk Hansen Advokater

Relaterede artikler