KOMPETENCER

Advokat Christian Falk Hansen

Advokat Christian Falk Hansen er en af de mest benyttede skatteadvokater de seneste 20 år. Han har ført et omfattende antal skatte- og afgiftsager indenfor forskellige skatte-og afgiftsrelaterede områder.

Christian Falk Hansen har også ført et stort antal skattestraffesager ved både Skattestyrelsen og ved domstolene.

Christian Falk Hansen fører sager for større og mindre virksomheder, for hovedaktionærer og hovedanpartshavere samt for privatpersoner.

Christian Falk Hansen har vundet et betydeligt antal sager ved Skatteankenævn, Landsskatteretten og ved domstolene. Der er tale om både offentliggjorte afgørelser – men også et betydeligt antal ikke-offentliggjorte afgørelser.

Kompetencer – Falk Hansen Advokater

Her er et udpluk af sagstyper, hvor Christian Falk Hansen har ført og vundet sager for skatteydere

N
Fri bolig, fri sommerbolig, fri bil, fri jagt, frie rejser mv.
N
Maskeret udlodning/udbytte
N
Aktionærlån
N
Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning og spaltning
N
Ejendomsavance, herunder sager om næring og ”parcelhusreglen”
N
Til- og fraflytning (subjektiv skattepligt)
N
Forskerskatteordningen
N
Registreringsafgift og eksportgodtgørelse
N
Splitleasing
N
Befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag
N
Ordinær og ekstraordinær genoptagelse (grov uagtsomhed og særlige omstændigheder)
N
Formalitetsindsigelser (formelle fejl begået af skattemyndighederne)
N
Arbejdsudleje og sager om hæftelse for A-skat mv.
N
Aktieoptioner, aktieavancer og kursgevinster
N
Kontantindsættelser og familielån
N
K/S-investeringer
N
Omgørelse