Falk Hansen Advokater

Laura Sofie Olsson

Advokatfuldmægtig Laura Sofie Olsson blev cand.jur fra Aarhus Universitet i januar 2024, hvorefter hun blev ansat som advokatfuldmægtig hos FALK HANSEN advokater. Under sin uddannelse har Laura ligeledes været ansat som stud.jur hos FALK HANSEN advokater samt ved Skatteankestyrelsen. Laura bistår bl.a. med udarbejdelse af skriftlige indlæg til Skatteankestyrelsen samt udarbejdelse af processkrifter i domstolssager.