Falk Hansen Advokater

MADS Täck nielsen

Advokatfuldmægtig Mads Täck Nielsen blev cand.jur fra Aarhus Universitet i sommeren 2021, hvorefter han har arbejdet som jurist ved Styrelsen for Patientklager og som advokatfuldmægtig hos TVC Advokatfirma, før han blev ansat ved FALK HANSEN advokater. Mads har endvidere været ansat som stud.jur ved De Jurastuderendes Retshjælp og Bachmann/Partners Advokatpartnerskab. Mads bistår med udarbejdelse af skriftlige indlæg til Skatteankestyrelsen samt udarbejdelse af processkrifter i domstolssager.