Falk Hansen Advokater

Mathias Højland

Advokatfuldmægtig Mathias Højland blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i sommeren 2021, hvorefter han blev ansat som advokatfuldmægtig ved FALK HANSEN advokater, som han forinden da var ansat ved som stud.jur. Mathias har endvidere været ansat som stud.jur ved Danmarks Domstole, Den Mobile Retshjælp og ALEKTUM GROUP. Mathias bistår med udarbejdelse af skriftlige indlæg til Landsskatteretten samt udarbejdelse af processkrifter i domstolssager. Han har endvidere opnået procedureerfaring ved domstolene i flere sager.