Falk Hansen Advokater

Mie Have Thomsen

Advokatfuldmægtig Mie Have Thomsen blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2006. Mie har arbejdet som fuldmægtig i Fødevarestyrelsen i 11 år, hvor hun bl.a. beskæftigede sig med forvaltningsret, fødevareret og dyreværnslovgivning. Mie har endvidere været ansat som HR-konsulent ved Arkitektskolen Aarhus. I 2021 blev hun ansat som ved FALK HANSEN advokater, hvor hun bl.a. specialiserer sig i de forvaltningsretlige aspekter af skattelovgivningen. Mie bistår med udarbejdelse af skriftlige indlæg til Landsskatteretten samt udarbejdelse af processkrifter i domstolssager.