Beskatning af fri bil – firmabil på gule plader

Beskatning af fri bil – firmabil på gule plader

På baggrund af en politikontrol i 2009 blev vores klients skattepligtige indkomst i indkomstårene 2007 og 2008 forhøjet med værdien af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk., 4, fordi han havde transporteret et barnesæde i sin firmabil den dag. Efter mere end 7 års tovtrækkeri nåede landsretten i 2017 endelig frem til, at SKAT ikke har godtgjort, at vores klient havde benyttet bilen til privat brug, og at transporten af barnesædet konkret var af helt underordnet betydning.

SKM2017.385.ØLR