Ekstraordinær genoptagelse – Skatteyder havde ikke handlet groft uagtsomt

Ekstraordinær genoptagelse – Skatteyder havde ikke handlet groft uagtsomt

Vi opnåede fuldt medhold i en sag ved Skatteankenævn Hovedstaden Nord, som udsprang af Project Money Transfer. Skattemyndighederne fik i 2017 Money Transfer-oplysninger, der viste, at vores klient havde modtaget et større lønbeløb fra en udenlandsk arbejdsgiver, som han ikke havde fået selvangivet. Først medio 2022 indledte Skattestyrelsen en sag mod vores klient. Der var ikke uenighed om, at lønbeløbet ved en fejl ikke var blevet selvangivet. Da den ordinære frist for genoptagelse var overskredet, var spørgsmålet herefter, om skatteansættelsen for indkomståret 2015 kunne genoptages ekstraordinært, hvilket forudsætter, at vores klient havde handlet mindst groft uagtsomt. Skatteankenævnet fandt ved afgørelsen, at vores klient ikke havde handlet mindst groft uagtsomt, hvorfor forhøjelsen helt bortfaldt.