Fri bil – specialindrettet køretøj

Fri bil – specialindrettet køretøj

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil. Ud fra en konkret vurdering fandt Landsretten, at den i sagen omhandlede bil udgjorde et såkaldt specialindrettet køretøj, der ikke var egnet til privat kørsel, og som dermed var undtaget fra beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4. Skatteyderen fik herefter fuldt medhold i sagen.Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil. Ud fra en konkret vurdering fandt Landsretten, at den i sagen omhandlede bil udgjorde et såkaldt specialindrettet køretøj, der ikke var egnet til privat kørsel, og som dermed var undtaget fra beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4. Skatteyderen fik herefter fuldt medhold i sagen.

SKM 2007.538 V

Flere vundne sager

ADVOKAT CHRISTIAN FALK HANSEN

Christian Falk Hansen - Falk Hansen Advokater

Advokat Christian Falk Hansen er en af Danmarks mest erfarne skatteadvokater, og han har gennem de seneste to årtier ført et omfattende antal skatte- og afgiftsager ved Landsskatteretten og domstolene indenfor forskellige skatte-og afgiftsrelaterede områder.
Læs mere >>