Fri bil – specialindrettet køretøj

Fri bil – specialindrettet køretøj

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil. Ud fra en konkret vurdering fandt Landsretten, at den i sagen omhandlede bil udgjorde et såkaldt specialindrettet køretøj, der ikke var egnet til privat kørsel, og som dermed var undtaget fra beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4. Skatteyderen fik herefter fuldt medhold i sagen.Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil. Ud fra en konkret vurdering fandt Landsretten, at den i sagen omhandlede bil udgjorde et såkaldt specialindrettet køretøj, der ikke var egnet til privat kørsel, og som dermed var undtaget fra beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4. Skatteyderen fik herefter fuldt medhold i sagen.

SKM 2007.538 V