Leasing – Ingen hæftelse for registreringsafgift

Leasing – Ingen hæftelse for registreringsafgift

Retten i Holstebro har ved dom afsagt den 15. maj 2024 givet fuldt medhold i en sag, der handlede om, hvorvidt vores klient hæftede for fuld registreringsafgift i forhold til en BMW 645Ci Coupé, som han havde leaset efter reglerne om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift (flexleasing). Sagen opstod, da leasingselskabet gik konkurs. Motorstyrelsen mente ikke, at der var tale om et reelt leasingforhold. Da konkursboet ikke var i stand til at betale registreringsafgiftskravet, rettede Motorstyrelsen kravet mod vores klient, der i god tro havde indgået leasingaftalen. Landsskatteretten stadfæstede Motorstyrelsens afgørelse. Vi indbragte sagen for byretten, hvor Skatteministeriet kort før hovedforhandlingen tog bekræftende genmæle, hvilket betyder, at registreringsafgiftskravet mod vores klient helt bortfaldt.