Medhold ved byretten – ingen beskatning ved salg fra privat vinsamling

Medhold ved byretten – ingen beskatning ved salg fra privat vinsamling

Efter et længere sagsforløb gav Retten på Frederiksberg os medhold i, at min klient ikke kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed med salg af vin i 2014, og at salget dermed ikke var skatte- og momspligtigt. Denne retsstilling er kærkommen for de efterhånden mange danskere, som har opbygget ikke ubetydelige private vinsamlinger, og som af og til sælger ud af samlingen.

SKM2023.557.BR