Næringsvirksomhed – salg af ejendomme

Næringsvirksomhed – salg af ejendomme

Ved landsretten opnåede vi overvejende medhold i en sag omkring næringsvirksomhed med køb og salg af samlet 10 ejendomme, idet der alene blev gennemført beskatning for så vidt angik 2 af de 10 ejendomme.

SKM2014.835.VLR