Principiel sag – registreringsafgift på demobiler

Principiel sag – registreringsafgift på demobiler

Vi har ved Vestre Landsrets dom af den 21. november 2023 opnået medhold i, at vores klient var berettiget til at afgiftsberigtige de omhandlende 81 demobiler til mindstebeskatningsprisen, hvorved klienten fik nedsat sit afgiftstilsvar med 2.654.708 kr. Sagens hovedspørgsmål var, hvorvidt vores klient reelt havde anvendt demobilerne forud for salget til slutbrugerne, herunder hvem der havde bevisbyrden herfor. Vestre Landsret konkluderer indledningsvist i dommen, at det er Skatteministeriet, der har bevisbyrden for, at bilerne ikke havde kørt som demobiler. Uanset en omfattende bevisførelse med hovedforhandling over to dage og en ekstrakt på over 2.500 sider fandt landsretten, at Skatteministeriet ikke havde løftet denne bevisbyrde. Den omstændighed, at der har været underskrevet slutsedler på nogle af bilerne, som var dateret forud for første indregistrering, kunne ikke føre til et andet resultat.

Dommen vil efter vores opfattelse få vidererækkende betydning for en lang række verserende sager på registreringsafgiftsområdet, idet dommen fastslår, at det er skattemyndighederne, der i udgangspunktet har bevisbyrden, når de hævder, at bilforhandlere og andre aktører har forsøgt at omgå reglerne om registreringsafgift. Vi vurderer således også, at dommen bl.a. må forventes at få afgørende betydning for de mange rejste sager mod danske motorcykelforhandlere, som har været meget medieomtalt på det seneste.

SKM-nummer: SKM2024.21.VLR