Rådighedsbeskatning af sommerhus – hovedanpartshaver

Rådighedsbeskatning af sommerhus – hovedanpartshaver

Sagen drejede sig om, hvorvidt et sommerhus tilhørende et anpartsselskab havde stået til rådighed for selskabets eneanpartshaver (vores klient) i indkomstårene 2011-2012. Selskabet, der drev virksomhed med handel, formidling og investering i fast ejendom, købte sommerhuset i 2011 fra en sparekasse, der lå inde med en pulje af nødlidende ejendomme. Retten fandt efter en konkret bevisvurdering, at sommerhuset ikke havde stået til rådighed for vores klients private benyttelse i de to indkomstår. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at erhvervelsen af sommerhuset skete som led i driften af selskabet, og at vores klient ikke på noget tidspunkt i selskabets ejerperiode havde anvendt sommerhuset til sit eget private formål. Der skulle som følge heraf, ikke ske rådighedsbeskatning i de to indkomstår

SKM2017.508.BR