Projekt Money Transfer

Skattestyrelsen har siden 2009 kontrolleret pengeoverførsler til og fra udlandet med henblik på at afdække, om de overførte beløb er beskattet korrekt. Kontrollen er samtidig et centralt element i Skattestyrelsens indsats mod skattely. Oplysningerne, som Skattestyrelsen indhenter fra pengeinstitutterne, udgør grundlaget i Skattestyrelsens såkaldte projekt ”Money Transfer”.

Kontrolindsatsen vedrører manglende beskatning af borgere og virksomheders overførsler af formuer og indtægter til og fra udlandet. Indsatsen har for perioden 2009 til 2021 medført opkrævninger af skatter for 2,5 mia. kr.

Har du modtaget en materialeindkaldelse fra Skattestyrelsen vedrørende pengeoverførsler til og fra udlandet, eller har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende skønsmæssig forhøjelse af din skattepligtige indkomst på baggrund af overførsler fra udlandet, så tilbyder FALK HANSEN advokater hurtig og professionel hjælp til dialogen med Skattestyrelsen og håndtering af sagen.

Nedenfor kan du læse om Skattestyrelsens projekt Money Transfer.

Kontrolaktioner

Skattestyrelsen har i 2023 opstartet det 5. projekt Money Transfer, der vedrører pengeoverførsler i perioden 1. januar 2020 til den 31. december 2022. Formålet med projekt Money Transfer 5 er følgende:

  • At finde ikke-beskattede indtægter og formuer skjult i udlandet,
  • At vise, at der er en opdagelsesrisiko, når man som skattepligtig forsøger at skjule indtægter og formuer i udlandet, og
  • At give Skattestyrelsen et grundlag for udvælgelse af kontrolsager på området for pengeoverførsler til og fra Danmark.

Skattestyrelsen har tidligere gennemført Money Transfer-projekter 1-4, der vedrørte pengeoverførsler foretaget i perioden 1. juli 2004 til 31. december 2019.

Kontrolindsatsen er baseret på, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62 har meddelt Skattestyrelsen tilladelse til at pålægge udvalgte banker og pengeinstitutter at udlevere data om kundernes internationale betalingstransaktioner.

Skattestyrelsen vil på baggrund af bankernes afgivne oplysninger sende en materialeindkaldelse til de skatteydere, der ses at have modtaget penge fra udlandet.

Projekt Money Transfer – Falk Hansen advokater

Brug for en skatteadvokat?

Som skatteadvokater har vi bistået en lang række borgere i sager, der er startet op på baggrund af disse Money Transfer-oplysninger.

Har du eller din virksomhed fået en henvendelse fra Skattestyrelsen på baggrund af Money Transfer-oplysninger, så er det vigtigt, at sagen bliver håndteret korrekt fra starten af.

FALK HANSEN advokater har over 20 års erfaring med førelse af skatte- og afgiftssager, og vi hjælper både almindelige skatteydere og erhvervsvirksomheder med at føre skatte- og afgiftssager.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Er du i tvivl om den skatteretlige kvalifikation og/eller behandling af et personalegode, så bistår FALK HANSEN advokater gerne med fastlæggelsen heraf. Vi bistår ligeledes med udarbejdelse og indhentelse af bindende svar fra Skattestyrelsen, såfremt dette viser sig at være mest hensigtsmæssigt i dit tilfælde.

Hvis Skattestyrelsen allerede har rejst en sag mod dig som medarbejder eller arbejdsgiver som følge af en aftale om et personalegode, så foretager FALK HANSEN advokater gerne en gratis vurdering af din sag med fokus på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at påklage afgørelsen.