SALG AF FAST EJENDOM
“PARCELHUSREGLEN”

Har Skattestyrelsen rejst en sag om beskatning af fortjenesten ved salg af fast ejendom, tilbyder FALK HANSEN advokater professionel og kompetent hjælp til dialogen med Skattestyrelsen og eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene.

Vi har mange års erfaring og stor succes med håndtering af sager inden for dette område, så tag trygt kontakt til os og få en hurtig vurdering af din sag.

Betingelser for skattefrit salg af bolig

Almindelige en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og huse på lejet grund kan sælges, uden at du skal betale skat. Der er dog 2 hovedbetingelser:

  1. Du eller din ægtefælle eller registrerede partner skal have boet i ejendommen på et tidspunkt i din ejertid. I behøver ikke bo der, når du sælger. Midlertidigt ophold giver ikke skattefrihed. Det er vigtigt, at I reelt har boet der med henblik på varigt ophold.
  2. Det samlede grundareal skal være mindre end 1.400 m2.

Man kan også i visse tilfælde sælge ”bolig nr. 2”, hvis man kan dokumentere, at denne bolig er anskaffet af arbejdsmæssige grunde. FALK HANSEN advokater har vundet flere sager herom.

Også sommerhuse kan sælges skattefrit under forudsætning af, at du som ejer har benyttet sommerhuset til private formål i en del af eller hele den periode, du har ejet sommerhuset.

Har du en landbrugsejendom, er der en særlig ”stuehusregel”, hvorefter den del af fortjenesten, der kan henføres til stuehuset, ikke skal beskattes.

For de fleste boligejere er de skattemæssige forhold ved salg af villaen eller sommerhuset en formssag, men der kan opstå tvivlsspørgsmål, og i den forbindelse kan FALK HANSEN ADVOKATER hjælpe dig både forud for et eventuelt salg, ved at anmode om et bindende svar hos Skattestyrelsen, ligesom vi også kan hjælpe dig efterfølgende med førelsen af en skattesag, hvis en sådan opstår.

Brug for en kompetent skatteadvokat?

Hvis du eller din virksomhed har brug for en uforpligtende vurdering af en skatte- eller afgiftsretlig problemstilling, så skal du blot kontakte advokat Christian Falk Hansen, eller en af virksomhedens øvrige ansatte. Når vi har set på din sag, kan vi hurtigt komme med en gratis vurdering af følgende:

  • Mulighederne for at vinde sagen eller for at opnå et gunstigere resultat i sagen
  • Omkostningerne ved at føre sagen
  • Konsekvenserne hvis sagen ikke føres

Vi giver dig altid et uforpligtende bud på den rette strategi ved førelse af en skattesag.

På siden Specialer kan du læse mere om forskellige områder inden for skatter og afgifter, som vi er specialister i.