Vundet sag ved retten i Aarhus

En sag om udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse af arbejdsgiver

Jeg har i dag været i Retten i Aarhus med min klient, der arbejder som provisionsansat sælger i et firma, der sælger sportsudstyr. Min klient har gennem årene selv stillet sin bil til rådighed og har fået udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse af sin arbejdsgiver. Det drejer sig om 70. – 80.000 kr. årligt. SKAT mente ikke, at kørselsbilagene var udfyldt korrekt for indkomstårene 2014 og 2015, hvilket Landsskatteretten var enig med SKAT i. Kritikken gik på, at min klient ikke havde anført sin privatadresse og CPR-nummer på kørselsbilagene, ligesom han ofte kun anførte bynavne på destinationerne. Kunderne var i flere tilfælde angivet med forkortelser. Der er tale om en mindre virksomhed med 4-5 sælgere. Direktøren forklarede i retten, at han ikke behøvede privatadressen og CPR-nummer for at identificere min klient, og at han som arbejdsgiver hver måned gennemgik kørselsbilagene og førte effektiv kontrol forinden udbetalingerne. Han kendte alle kunderne, så han var ikke i tvivl om, hvor til min klient kørte.

Dommeren fremkom med tilkendegivelse om, at der vil blive givet fuldt medhold i sagen. Der bliver afsagt dom primo juli måned.

Afgørelsen er i overensstemmelse med praksis, idet det fremgår af den relevante bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal føre kontrol med de kørte erhvervsmæssige km. Der kan ikke stilles krav om et egentligt kørselsregnskab, og skatteyders kørselsbilag skal kun tilsidesættes, hvis der er mistanke om snyd med ordningen. Det var der ikke i min sag.

Sagen har verseret i mere end 4 år – så min klient er forståeligt glad og lettet i dag.

Skattefri befordringsgodtgørelse – vindersag – Falk Hansen advokater

Relaterede artikler