Skønsmæssig forhøjelse af skat og moms

Har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende skønsmæssig forhøjelse af din skattepligtige indkomst eller din moms tilbyder FALK HANSEN advokater professionel og kompetent hjælp til dialogen med Skattestyrelsen og eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene. Vi har mange års erfaring med håndtering af sager inden for dette område, så tag trygt kontakt til os og få en hurtig vurdering af din sag.

Skønsmæssig ansættelse

Det kan være flere årsager til, at Skattestyrelsen foretager en skønsmæssig ansættelse af en skattepligtig indkomst eller et momstilsvar. Det kan skyldes, at du har glemt at selvangive en indtægt, eksempelvis en huslejeindtægt. Men det kan også skyldes, at Skattestyrelsen bedømmer, at der har været yderligere omsætning i en virksomhed, der ikke er betalt skat og moms af, hvorefter Skattestyrelsen skønner størrelsen af denne manglende omsætning. Tilfældene af skønsmæssige forhøjelser er mange.

I alle situationer, hvor Skattestyrelsen vil foretage en skønsmæssig forhøjelse af skat, moms mv., skal Skattestyrelsen kunne sandsynliggøre eller dokumentere, at der er grundlag for en ændring af det selvangivne.

Da der er tale om et skøn fra Skattestyrelsens side, vil dette skøn ofte kunne påvirkes, hvis der henvises til relevante afgørelser og retspraksis på området – og hvis der fremsendes relevant dokumentation.

Ofte vil en skønsmæssig ansættelse være forbundet med en betydelig risiko for en straffesag om samme forhold, hvis Skattestyrelsen vurderer, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Vi anbefaler, at du straks søger bistand, hvis du modtager en henvendelse vedrørende en eventuel afledt straffesag.

Aktieavancebeskatning – Falk Hansen Advokater

Kontakt FALK HANSEN advokater

Har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende skønsmæssig forhøjelse af din skattepligtige indkomst, råder vi dig til at kontakte os, så vi kan bistå dig i dialogen med Skattestyrelsen og ved en eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene.