Falk Hansen Advokater

Told og punktafgifter

FALK HANSEN advokater tilbyder professionel og kompetent hjælp til virksomheder, der har fået foretaget afgiftskontrol af Told- og Skatteforvaltningen.

Told på import af varer

Inden du importerer varer fra lande uden for EU med videresalg for øje eller til eget erhvervsmæssig brug, skal du lade din startup-virksomhed importregistreres. Det er uanset mængden og prisen for varerne.

Når du bliver importørregistreret, skal du tage stilling til, om du vil betale tolden kontant ved importen, eller om du vil stille sikkerhed for betaling af tolden. Ved sikkerhedsstillelse kan du opnå en toldkredit.

Eksporterer du varer til lande uden for EU, skal du ligeledes eksportregistreres. Det er et krav, at du registrerer dig, før du kan lave eksportangivelser. Kan du dokumentere, at varerne er sendt ud af EU, så vil varerne kunne sælges uden beregning af dansk moms.

En importregistrering kræver næsten altid en eksportregistrering, da det betragtes som eksport at sende sine varer retur til udlandet.

Du kan registrere dig som importør og/eller eksportør på virk.dk.

Blandt de førende skatteadvokater

Advokat Christian Falk Hansen er en af de mest benyttede skatteadvokater de seneste 20 år. Han har ført et omfattende antal skatte- og afgiftsager indenfor forskellige skatte-og afgiftsrelaterede områder. Christian Falk Hansen har også ført et stort antal skattestraffesager ved både Skattestyrelsen og ved domstolene.

Christian Falk Hansen har vundet et betydeligt antal sager ved Skatteankenævn, Landsskatteretten og ved domstolene. Der er tale om både offentliggjorte afgørelser – men også et betydeligt antal ikke-offentliggjorte afgørelser.

Brug for en kompetent skatteadvokat?

Hvis du eller din virksomhed har brug for en uforpligtende vurdering af en skatte- eller afgiftsretlig problemstilling, så skal du blot kontakte advokat Christian Falk Hansen, eller en af virksomhedens øvrige ansatte. Når vi har set på din sag, kan vi hurtigt komme med en gratis vurdering af følgende:

  • Mulighederne for at vinde sagen eller for at opnå et gunstigere resultat i sagen
  • Omkostningerne ved at føre sagen
  • Konsekvenserne hvis sagen ikke føres

Vi giver dig altid et uforpligtende bud på den rette strategi ved førelse af en skattesag.

På siden Specialer kan du læse mere om forskellige områder inden for skatter og afgifter, som vi er specialister i.

Gratis
vurdering
af din sag

Mulighed
for fast
honorar-
aftale

Fører
sager i hele
Danmark

Tilgængelig
på mobil og
mail 24/7