TOLD OG PUNKTAFGIFTER

FALK HANSEN advokater tilbyder professionel og kompetent hjælp til virksomheder, der har fået foretaget afgiftskontrol af Told- og Skatteforvaltningen.

Told på import af varer

Inden du importerer varer fra lande uden for EU med videresalg for øje eller til eget erhvervsmæssig brug, skal du lade din startup-virksomhed importregistreres. Det er uanset mængden og prisen for varerne.

Når du bliver importørregistreret, skal du tage stilling til, om du vil betale tolden kontant ved importen, eller om du vil stille sikkerhed for betaling af tolden. Ved sikkerhedsstillelse kan du opnå en toldkredit.

Eksporterer du varer til lande uden for EU, skal du ligeledes eksportregistreres. Det er et krav, at du registrerer dig, før du kan lave eksportangivelser. Kan du dokumentere, at varerne er sendt ud af EU, så vil varerne kunne sælges uden beregning af dansk moms.

En importregistrering kræver næsten altid en eksportregistrering, da det betragtes som eksport at sende sine varer retur til udlandet.

Du kan registrere dig som importør og/eller eksportør på virk.dk.

Told og punktafgifter – Falk Hansen advokater

Punktafgifter

Hvis du fremstiller eller erhvervsmæssigt modtager varer fra udlandet, som skal pålægges punktafgifter, skal du typisk registreres efter punktafgiftslovgivningen. Registrering for punktafgifter er en særlig registrering, som medfører, at du som selvstændig iværksætter skal foretage særskilt beregning og indberetning af den punktafgift, som du betaler. Bemærk i den forbindelse, at der ikke kun er krav om at blive registreret, når du sælger punktafgiftspligtige varer, men også hvis du køber dem i udlandet til brug i din startup-virksomhed.

  • I Danmark er der punktafgifter på en række varer. Det gælder bl.a.:
  • Øl, vin og spiritus
  • Tobaksvarer
  • Chokolade, sukkervarer og is
  • Visse former for batterier
  • Bekæmpelsesmidler
  • Vækstfremmere
  • Kaffe og kaffeerstatninger
  • Poser

Du kan få godtgjort dine punktafgifter, hvis du i Danmark har indkøbt varer, som er pålagt afgiften, og disse efterfølgende eksporteres ud af landet.

Nogle punktafgifter som øl, vin, spiritus og tobak er EU-harmoniserede. Det betyder, at der kan være særlige krav i forbindelse med transport af disse varer mellem EU-lande.

Der er udover ovenstående flere andre afgifter, som du skal være opmærksom på, bl.a. energiafgifter, som du, alt efter hvilken virksomhed du driver, vil kunne få godtgjort via din momsangivelser. Herudover kan/skal du tage højde for en lang række miljøafgifter.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Du kan kontakte FALK HANSEN advokater og aftale et uforpligtende møde for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med eventuelle udfordringer på området.