Vundet skattesag – tidligere professionel fodboldspiller

Vundet skattesag – ikke handlet groft uagtsomt

Fuldt medhold i en klagesag vedrørende en tidligere professionel fodboldspiller

FALK HANSEN advokater har netop opnået fuldt medhold i en klagesag vedrørende en tidligere professionel fodboldspiller, som for ca. 20 år siden spillede i Premier League, England. I den forbindelse indbetalte han til en engelsk pensionsordning. Da han returnerede til den danske Superliga, lod han pengene blive stående i England. Først i 2013 ophævede han pensionen, og han fik overført ca. 600.000 kr. til sin danske bankkonto. Han rådførte sig med sin revisor, som vurderede, at beløbet ikke var skattepligtigt til Danmark.

Via projekt ”Money Transfer” fik SKAT i april 2017 oplysninger om overførslen. På trods af at der er tale om en meget enkel og overskuelig sag, gik der mere end et år, før end SKAT i maj 2018 anmodede den tidligere fodboldspiller om at indsende oplysninger vedrørende overførslen. Det var SKATs opfattelse, at beløbet var skattepligtig til Danmark, og SKAT forhøjede derfor skatteansættelsen for indkomståret 2013 med ca. 600.000 kr. Da fristen for ordinær genoptagelse var overskredet (udløb den 1. maj 2017), var der tale om ekstraordinær genoptagelse, og SKAT henviste til, at den tidligere fodboldspiller havde handlet mindst groft uagtsomt ved at undlade at selvangive beløbet.

I klagesagen fik vi fuldt medhold i, at vores klient ikke havde handlet groft uagtsomt, hvorfor forhøjelsen helt bortfaldt. Begrundelsen var følgende:

”Om der er handlet forsætligt eller groft uagtsom, afhænger af en samlet vurdering af den skattepligtiges subjektive forhold. Det følger af skattekontrollovens § 2, stk. 1, at klageren har pligt til at oplyse told- og skatteforvaltningen om sin indkomst. Klageren har undladt at oplyse Skattestyrelsen om modtaget pension fra England i det omhandlende år. Klagerens repræsentant henviser til, at klageren fra tidligere rådgiver/revisor har haft bistand i forbindelse med håndteringen af de skattemæssige forhold i relation til pensionsudbetalingen. Herudover har klagerens repræsentant henvist til, at Skattestyrelsen ikke har løftet bevisbyrden for, at klageren har handlet groft uagtsomt.

Ud fra en samlet vurdering har klageren ikke handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at selvangive pensionsudbetalingen fra England”

Afgørelsen er i tråd med en principiel landsretsdom fra januar i år (SKM2022.53.VLR) omkring grov uagtsomhed, hvor FALK HANSEN advokater også fik medhold.

Hvis du har behov for assistance i en skattesag, så er kontoret åbent hele sommeren ????

Mobil: 4070 5715
Mail: cfh@fhadvokater.dk

Vundet skattesag for tidligere professionel fodboldspiller – Falk Hansen advokater

Relaterede artikler