Vundne sager

FALK HANSEN Advokater

Udpluk af vundne sager

Advokat Christian Falk Hansen og FALK HANSEN advokater har gennem de seneste 20 år opnået medhold i en lang række sager ved Landsskatteretten og domstolene.

Nedenfor kan læses nærmere om udvalgte vundne sager.

Kraftvarmeværk – ej handlet groft uagtsomt

Efter næsten 7 års sagsbehandling ved Skatteankestyrelsen fik vi medhold ved Landsskatteretten i en principiel sag for et kraftvarmeværk. SKAT mente ellers, at kraftvarmeværket skulle tilbagebetale ca. 2,9 mio. kr. i afgiftsgodtgørelse for perioden 2008–2015.

læs mere
Rette indkomstmodtager – omgørelse

Sagen vedrørte en skatteyder, som drev konsulentvirksomhed i selskabsform. Landsretten fandt, at skatteyderen – og ikke dennes selskab A ApS – var rette indkomstmodtager af indkomst fra managementaftaler, som A ApS havde indgået med et selskab, der producerede motorer.

læs mere
Fri bil – specialindrettet køretøj

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil. Ud fra en konkret vurdering fandt Landsretten, at den i sagen omhandlede bil udgjorde et såkaldt specialindrettet køretøj, der ikke var egnet til privat kørsel

læs mere

Flere vundne sager

ADVOKAT CHRISTIAN FALK HANSEN

Christian Falk Hansen - Falk Hansen Advokater

Advokat Christian Falk Hansen er en af Danmarks mest erfarne skatteadvokater, og han har gennem de seneste to årtier ført et omfattende antal skatte- og afgiftsager ved Landsskatteretten og domstolene indenfor forskellige skatte-og afgiftsrelaterede områder.
Læs mere >>